Read هفت پیکر by Nizami Ganjavi Free Online


Ebook هفت پیکر by Nizami Ganjavi read! Book Title: هفت پیکر
Date of issue: 2011
ISBN: 9645958423
ISBN 13: 9789645958426
The author of the book: Nizami Ganjavi
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 333 KB
Edition: نشر قطره

Read full description of the books هفت پیکر:

استخوان بندیِ کتاب هفت پیکر و نوع داستانهاش خیلی شبیه هزار و یکشب است. تنه ی هفت پیکر، قصه گوییِ شبانه ی هفت زن است برای شوهرِ پادشاهشان و داستانها پر از ماجراها و سفرها و عجایب و دیو و پری و صحنه های جنسی است و گاهن از راویان تو در تو استفاده می کند هرچند به صورت خیلی ابتدایی تر نسبت به هزار و یکشب. تفاوت عمده ی داستانها در این دو کتاب این است که نظامی هدفش از داستانها بیشتر پند اخلاقی و دینی است و متوجه کردن مخاطب به عاقبت اندیشی.
با خواندن این کتاب دو تصور غلطم نسبت به نظامی صد و هشتاد درجه تغییر کرد:
1- اینکه نظامی بیشتر داستان گو است و شاعر خوبی نیست
2- داستانهاش کسل کننده و پر از موعظه و مسائل کلامی است
نه تنها داستانها به شدت برایم جذاب بود و حس هام را بر می انگیخت، بلکه نظامی در برخی ابیاتش که جا برای توصیف دارد و می تواند روایت داستان را متوقف کند، آنقدر کلامش شاعرانه می شود و فهمِ تشبیهات و استعاره هایش نیاز به پرشِ ذهنیِ بلندِ خواننده دارد که شگفت زده ام کرد. بعلاوه اینکه نظامی در شخصیت پردازی تیزبین است و آگاه که هر شخصیت بسته به جایگاه چه لحنی باید به خود بگیرد. این دقت ها نظامی را به داستان نویسان پیوند می زند. مثلن داستان بهرام با کنیزک خویش به نظرم یک داستان کوتاه است چون شخصیت کنیزک، لحن او و کنش هایش به دقت پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته است و از صرف قصه فراتر رفته.
فکر نکنید کلاسیک ها فقط متعلق به محققان ادبی و دانشجویان ادبیات است و کتابهایی زمخت هستند، بلکه اگر ارتباط بگیرید با آنها بسیار هم از رمانهای عامه پسند حتی، جذابترند.
در آخر هم بگویم که من کتاب چاپ دانشگاه تهران را خواندم، تصحیح برات زنجانی که خیلی خوب بود به نظرم. اولن به این دلیل که ذکرِ اختلاف نسخ نه در زیر هر صفحه که در انتهای کتاب آمده و به قولی الکی شلوغش نکرده، دومن تعلیقات کاملن به جا و اندازه ارائه شده و واقعن شرح لغات و اصطلاحات و ابیات دشوار را آورده و از روی ابیات ساده رد شده و باز هم الکی شلوغش نکرده با مثلن ریشه شناسی کردن و شرح نکات دستوری و بدیعی و بیانی، تا جایی که اصل قضیه را فراموش کنی (مثل خطیب رهبر). سومن در انتهای کتاب واژه نامه ای از اصطلاحات و واژه های رایج در زمانه ی نظامی و دشوار برای ما فراهم کرده که آن هم به نظرم خیلی برای کسانی که می خواهند کلاسیک و مخصوصن نظامی بخوانند مفید است.

Read Ebooks by Nizami GanjaviRead information about the author

Ebook هفت پیکر read Online! Nezami Ganjavi (also spelled Nizami or Nezāmi) is considered the greatest romantic epic poet in Persian literature, who brought a colloquial and realistic style to the Persian epic. His heritage is widely appreciated and shared by Azerbaijan, Iran, Afghanistan and Tajikistan.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to هفت پیکر
Read EBOOK هفت پیکر by Nizami Ganjavi Online free

Download PDF: -.pdf هفت پیکر PDF