Read مایده‌های زمینی by André Gide Free Online


Ebook مایده‌های زمینی by André Gide read! Book Title: مایده‌های زمینی
Date of issue: 1991
ISBN: No data
ISBN 13: No data
The author of the book: André Gide
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 456 KB
Edition: انتشارات اساطیر

Read full description of the books مایده‌های زمینی:

:تمام چیزی که میخاستم بگم جملاتی است که آندره ژید در مقدمه آورده است

مائده های زمینی اگر کتاب یک بیمار نباشد، دست کم کتاب بیماری است رو به بهبود،شفا یافته- کتاب کسی که بیمار بوده است.در همین لحن تغزلی کتاب افراط کاری کسی هویداست که زندگی را همچون چیزی که کم مانده بود از دست بدهد، غنیمت می شمارد

ستایش زندگی که گاه و بی گاه بیش از حد افراطی میشه
که نمی توان زیاد بر یک بیمار خرده گرفت

.زندگی در برابرمان همچون جامی پر از آب سرد و گواراست
جامی مرطوب که بیماری تبدار آن را به دست می گیرد، و می خواهد بنوشد، و با جرعه ای آن را در می کشد، و گرچه می داند که می بایست درنگ کند، از بس که این آب خنک و دلچسب است و از بس آتش سوزان تب تشنه کامش کرده است، نمی تواند این جام دلپذیر را از لبهای خود دور کند


البته این افراط باعث می شود گاهی هم خودش از هوس های زندگی و تناسخ های مختلف آن و هم خواننده کتاب از خواندن قسمت هایی از کتاب خسته شود

:نکته ی آخر

این انسان فقط بیماریش جسمی نیست بلکه روحی هم هست
و قوانین سخت گیرانه مسیحیت شاید بیشتر از هر چیزی او را بیمار کرده است

.ای فرمان های خداوند،جانم را به درد آورده اید
ای فرمان های خداوند، آیا ده فرمانید یا بیست؟
مرزهای خود را تا به کجا محدود خواهید کرد؟
آیا همواره محدودیت های بیشتری را در آموزه های خود خواهید گنجاند؟
و کیفر تازه ای برای عطش من به هرچه بر روی زمین به چشمم زیبا جلوه کند،وعده داده اید؟
،ای فرمان های خداوند،جانم را بیمار کرده اید
.یگانه آبی را که عطشم را فرو می نشاند، با دیوارها محصور کرده اید


و وی در پی محو کردن تمام چیزهای درونی است که از خانواده ای مسیحی و از کتابهای ادبی مصنوعی فرا گرفته است

هر آن شناختی که "جدا از خود" در درون خود داری ،تا پایان قرون جدا از تو باقی خواهد ماند.چرا برای آن این همه ارزش قائلی؟

برای من خواندن اینکه شن های ساحل نرم است، بس نیست؛ می خواهم که پاهای برهنه ام آن را حس کنند...به چشم من هر شناختی که مبتنی براحساس نباشد بیهوده است:نتیجه

چیزی که از کتاب میشه حس کرد این است که آندره ژید تحت تاثیر فلسفه فکری نیچه و خیام و حافظ هم بوده و این حرفش که ادبیات باید دوباره به مسائل زمینی بپردازد دقیقا حرف نیچه در "چنین گفت زرتشت" است

مائده ها در ده سال اول فقط پانصد نسخه فروش کرد
اما بعدها تاثیر زیادی در دنیا و همچنین کشور ما گذاشته است

این قسمتی از ترانه حادثه "داریوش" هستش که میشه گفت مطمئنا از مائده های زمینی تاثیر پذیرفته است

گفتم که عطش می کشدم در تب صحرا
گفتی که مجوی آب و عطش باش سراپا

گفتم که نشانم بده گر چشمه ای آنجاست
گفتی چو شدی تشنه ترین ،‌ قلب تو دریاست

گفتم که در این راه ،‌ کو نقطه ی آغاز
گفتی که تویی تو ، خود پاسخ این راز


:آندره جان می گوید

اما چشمه ها بیشتر در جایی خواهند بود که هوس های ما آنها را جاری می کند چرا که هر سرزمینی با نزدیک شدن ما بدان به تدریج شکل می گیرد، و چشم انداز پیرامون اندک اندک به استقبال گام های ما می آید، و ما انتهای افق را نمی بینیم و حتی نزدیک به ما نیز چیزی نیست جز جلوه های ظاهری پیاپی و تغییر ناپذیر

ای دانه ها، مشتی از شما نگاه می دارم؛ آن را در کشتزار حاصلخیز خویش می افشانم؛ در فصل مناسب می افشانم؛
...هر دانه ای صد دانه می دهد، و دانه ای دیگر،هزار
ای دانه ها! آنجا که گرسنگی ام فزونی گیرد، ای دانه ها! فراوانی تان از حد در
!خواهد گذشت:صفحه آخر کتاب

ناتانائیل ،اکنون کتابم را دور بینداز. خود را از قید آن برهان. ترکم کن. ترکم کن؛
کی گفته ام می خواهم همانند من باشی؟ تو را برای اینکه چون من نیستی دوست دارم

نگرش خود را بجوی.آنچه را دیگری نیز می تواند به خوبی تو انجام دهد،انجام مده. آنچه را دیگری نیز می تواند به خوبی تو بگوید و بنویسد، مگو و منویس. در درون خویش تنها به چیزی دل ببند که احساس می کنی در هیچ جا جز در تو نیست و از خویشتن ،با شکیبایی یا ناشکیبایی، آه! موجودی بیافرین که جانشینی برایش متصور نباشد


Read Ebooks by André GideRead information about the author

Ebook مایده‌های زمینی read Online! André Paul Guillaume Gide was a French author and winner of the Nobel Prize in literature in 1947. Gide's career ranged from its beginnings in the symbolist movement, to the advent of anticolonialism between the two World Wars.

Known for his fiction as well as his autobiographical works, Gide exposes to public view the conflict and eventual reconciliation between the two sides of his personality, split apart by a straight-laced education and a narrow social moralism. Gide's work can be seen as an investigation of freedom and empowerment in the face of moralistic and puritan constraints, and gravitates around his continuous effort to achieve intellectual honesty. His self-exploratory texts reflect his search of how to be fully oneself, even to the point of owning one's sexual nature, without at the same time betraying one's values. His political activity is informed by the same ethos, as suggested by his repudiation of communism after his 1936 voyage to the USSR.Ebooks PDF EpubAdd a comment to مایده‌های زمینی
Read EBOOK مایده‌های زمینی by André Gide Online free

Download PDF: -.pdf مایده‌های زمینی PDF