Read Warenar by P.C. Hooft Free Online


Ebook Warenar by P.C. Hooft read! Book Title: Warenar
Date of issue: 1960
ISBN: No data
ISBN 13: No data
The author of the book: P.C. Hooft
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 630 KB
Edition: W.J. Thieme & Cie

Read full description of the books Warenar:

Ze zijn te overbruggen, de 397 jaren die (de lezing door) mij scheiden van de eerste, anonieme, publicatie van het blijspel ‘Warenar’. Mede, en eigenlijk vooral, door de uitstekende woordverklaring, toelichting en annotaties van Jeroen Jansen, werk dat hij heeft verricht voor deze aflevering in de Deltareeks.
Er zijn veel kenmerken die het toneelstuk waardevol en fraai maken. Ik noem er enkele. De stof mag dan ontleend zijn aan Aulularia’ van Plautus, de Nederlandse auteurs hebben het ‘Nae ‘sLandts gheleghentheyt verduytschet’, dat wil zeggen een bewerkende vertaling gemaakt. De localisering van de situaties, de aard van de handeling, het taalgebruik en meer zijn omgezet naar het Amsterdam van begin zeventiende eeuw. Pieter Corneliszn Hooft en Samuel Coster hebben er een stuk van gemaakt dat het Amsterdamse publiek zal hebben aangesproken. Te meer omdat uitdrukkingen, woorden gebruikt zijn, typisch voor deze stad en voor het gewone volk. Het taalgebruik is relatief luchtig, het kent scheldwoorden, dingen worden bij de naam genoemd, er zijn grapjes in verwerkt, ook toespelingen die uitsluitend begrepen konden worden door mensen met locale kennis.
Hooft en Coster hebben meer accent gelegd op de moraal van het streven naar rijkdom die gepaard gaat met vrekkigheid, dan op de huwelijksmoraal. In dit opzicht is een van hun Nederlandse voorbeelden het werk ‘Zedekunst, dat is wellevenskunste’ van Dirk Volckertszoon Coornhert; hierin, en in Coornherts toneelstuk ‘Comedie vande rijckeman’ wordt schraapzucht als verwerpelijk afgeschilderd. Men kan het een zwakte van Warenar vinden, dat de zwangere huwelijkskandidate Claartje geen sprekende rol vervult, terwijl de tweede verhaallijn haar wel als spil heeft. En het kan merkwaardig overkomen dat zij kennelijk geen stem in ’t kapittel heeft en zo haar huwelijk opgedrongen krijgt. Of dat beantwoordt aan de zeden van toen?; denkelijk wel. De andere, wel sprekende, vrouwen hebben daarentegen meer gelegenheid kunnen benutten om voluit commentaar te geven op en deel uit te maken van de verwikkelingen. Zij verlevendigen het stuk merkelijk.
Het taalgebruik is dat van een ongeveer 35-jarige Hooft en een ongeveer 37-jarige Coster. Zoals eerder vermeld, los uit de pols (van toen), want gericht op herkenning door het volk en op de lach. Het is lang niet de doorwrochte taal van bijvoorbeeld Hoofts ‘Nederlandse Historien’.
Al met al, zeer vermakelijk op hoog niveau. JM

Read Ebooks by P.C. HooftRead information about the author

Ebook Warenar read Online! Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) was a Dutch playwright and poet also know for his history of the Netherlands.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Warenar
Read EBOOK Warenar by P.C. Hooft Online free

Download PDF: warenar.pdf Warenar PDF