Read The Vatican Cellars by André Gide Free Online


Ebook The Vatican Cellars by André Gide read! Book Title: The Vatican Cellars
Date of issue: May 25th 1989
ISBN: 0140180486
ISBN 13: 9780140180480
The author of the book: André Gide
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 492 KB
Edition: Penguin Books Ltd

Read full description of the books The Vatican Cellars:

ما مصنوعی زندگی می کنیم.شخصیت واقعی خود را پنهان می کنیم بخاطر جامعه و اگر جامعه ای هم در کار نباشد همین وجود خویشاوندان و دوستانی که ما نمی خواهیم از ما بدشان بیاید برای این اجبار کافی خواهد بود

جملات بالا که از کتاب انتخاب شده بودند مقدمه ای بیش نبود.آنچه در زیر می آید هر انسانی را حتی برای چند لحظه ای به فکر فرو خواهد برد


برای اینکه آدم شرافتمندی را تبدیل به آدم جلنبری بکنیم می دانید چه لازم است؟ یک جابجائی،یک فراموشی .بلی آقا،حفره ای در حافظه و بی درنگ صداقت نمایان می شود!...قطع شدن مداومت،قطع جریان

اگه از حالت شوک زدگی خارج شدید - من که هفته هاست هنوز در شوک ام- بریم به سراغ ریویو

زمانی دیوژن فیلسوف معروف یونان چراغی بدست می گرفت و در روز روشن دنبال انسان می گشت
مولانای رومی او را شیخ می نامد

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست


آندره ژید هم دنبال انسان می گردد؛انسانی واقعی
...که اگر جریان قطع شود دوباره شبیه قبل باشد و

اما از این گشتن او هم بمانند "دیوژن" نتیجه ای نمی گیرد.در سالهای
:پایانی عمر می گوید

هرگز کسی نشناختم که کمی صدای سکه قلب شده ندهد

انسانی که هیچ مشخصه بارزی نسبت به اطرافیانش ندارد و این انسانی است که آندره ژید در کتابهایش به آن حمله میکند

خدایا، انسان چقدر کم با اشخاصی برخورد می کند که میل داشته باشد
...!جامه دان شان را بگردد

با این همه چه کم اند کسانی که با کلمه یا حرکتی نتوان واکنش شگفت آوری
...!در آنها ایجاد کرد

چه مجموعه ی جالب توجهی از عروسک های خیمه شب بازی. اما بنظر من ریسمان های حرکت دهنده آنها بسیار آشکارند! دیگر در کوچه ها جز آدم های احمق و الدنگ کسی نمی توان دید
لافکادیو از شما می پرسم،آیا سزاوار است یک انسان با شرف و حسابی این مضحکه را جدی تلقی کند؟: مورسو و لافکادیو

بنظرم مورسو( شخصیت کتاب بیگانه آلبر کامو) شباهت هایی زیادی با لافکادیو دخمه های واتیکان دارد
شاید آلبر کامو از این کتاب تاثیر زیادی گرفته باشد
هردو شخصیت بدون دلیل آدم میکشند و نمیدانند برای چه زندگی میکنند
هردو صادق اند و کم حرف
ولی شخصیت لافکادیو برام قابل درک تر از مورسو بود

این لافکادیو است که فقط برای یک روز، کم حرفی را کنار می نهد و خود را
:نشان می دهد

می دانید آن چیزی که نوشتن را در نظرم خراب می کند چیست؟ تصحیح کردن،خط زدن،آرایش دادن
....امکان دستکاری نوشتن را اینقدر غیر مطمئن و اینقدر

بلی آنچه در زندگی بنظرم زیبا می آید همین است.همین که باید بدون دستکاری نقاشی کرد.خط زدن در آن ممنوع است


می بینم که هنوز مرا نمی شناسید.هیچ چیز به اندازه احتیاج سد راه من نمی شود.من هرگز دنبال چیزی نرفته ام مگر انچه برایم بی ثمر است

لافکادیو انسان است و در پی آن است که برای زندگی خویش معنایی بیابد.وی در خانواده ای بزرگ می شود که هر بار عموئی (فاسقان مادرش که آنها را عمو می نامد) وارد زندگی شان می شود.این ادمها هریک چیزی به او می آموزند
...ولخرجی و لخت گشتن در خانه و
از در مدرسه هم چیزی نمی آموزد و تنها تحت تاثیر پورتوس یکی از همکلاسی های عجیب و غریبش قرار می گیرد
لافکادیو همان شخصیتی است که آندره ژید به او نیاز دارد تا مسئله ای را بیان کند که قبلا در موردش سکوت می کردند

موجودی را فرض کنید که اعمالش تسلسل منطقی نداشته باشد، البته با کمی مبالغه...شکی نیست که در ورای این عدم ارتباط و تسلسل منطقی ظاهری مقوله ای ظریف تر و نهانی مکنون است

همیشه سودجوئی نیست که انسان را هدایت می کند و اعمالی هم هست که نفع و
...هدفی در بر ندارند


منظورم از اینکه نفعی در بر ندارد این است که رایگان و بی هدف است و نیز اینکه بدی یعنی آنچه بدی می نامند، ممکن است همانقدر عاری از نفع باشد که خوبی می تواند از آن بی نصیب باشد

شکی نیست که تحقیرِ چیزی که برای شخص نفعی در بر داشته باشد، نشانی از علو طبع است...یعنی حاکی از روحی است که از قید قوانین کلیسا و خوش آمد گوئی ها و حسابگری ها، رها شده است.آیا می توان کسی را که حساب هیچگونه سود و زیانی را نگاه نمی دارد،قبول داشت؟در سایتی خواندم که منتقد مشهور در فرانسه می گوید انگار در تمام آثار ژید صدایی در پس زمینه با ما سخن می گوید که صدای وجدان بشری است

:جملاتی از کتاب

نخستین جنبش روحی که علیه حقارت و سرنوشت خود عصیان می کند از خود شخص نیز پنهان است.تنها بر اثر عشق است که این خیز و عصیان نهانی آشکار می شود

چنین است که گاهی در عمق فساد، احساسات ظریف و شگفت آوری به چشم می خورد، همانطور که گلی به رنگ آبی آسمانی در میان توده ای از پهن می روید


چه کسالتی در اینجا حکمفرمات.همه حیوانات سرگرمی ای را که زندگی نام دارد، همچون تکلیف یکنواختی از سر خود باز می کنند...چقدر بدلباسند،اما اگر لخت هم بودند از این زشت تر دیده می شدند! اگر شراب شامپانی سفارش ندهم قبل
از رسیدن نوبت "دسر" دارفانی را بدرود خواهم گفت


(view spoiler)[از دیدگاه کاتولیکی ،بهترین و تربیت شده ترین افراد کسانی هستند که حساب سود و زیان خویش را بهتر از دیگران نگاه می دارند
مهم این است که آنچه شخص را وادار به عمل می کند، جلب منفعت نباشد و یا بعبارت دیگر،انگیزه اعمالش سودجوئی و صلاح اندیشی نباشد
اگر فرض کنیم که کسی کار بد و جنایت را بدون چشم داشت و بی هدف انجام دهد،دیگر مرتکب را نمی توان متهم و او را مجازات کرد


ژولیوس بینوا ! چه بسیارند کسانی که می نویسند و چه کمند که می خوانند! در این شکی نیست؛بقول معروف،اگر خودم را ملاک قضاوت بدانم،مردم روزبروز کمتر مطالعه می کنند
این به فاجعه منجر خواهد شد، فاجعه ای دلفریب و همراه با وحشت! آنچه چاپ شده دور ریخته خواهد شد و معجزه خواهد بود اگر بهترین مطالب چاپ شده، با بدترین شان یکجا دور ریخته نشود
(hide spoiler)]

Read Ebooks by André GideRead information about the author

Ebook The Vatican Cellars read Online! André Paul Guillaume Gide was a French author and winner of the Nobel Prize in literature in 1947. Gide's career ranged from its beginnings in the symbolist movement, to the advent of anticolonialism between the two World Wars.

Known for his fiction as well as his autobiographical works, Gide exposes to public view the conflict and eventual reconciliation between the two sides of his personality, split apart by a straight-laced education and a narrow social moralism. Gide's work can be seen as an investigation of freedom and empowerment in the face of moralistic and puritan constraints, and gravitates around his continuous effort to achieve intellectual honesty. His self-exploratory texts reflect his search of how to be fully oneself, even to the point of owning one's sexual nature, without at the same time betraying one's values. His political activity is informed by the same ethos, as suggested by his repudiation of communism after his 1936 voyage to the USSR.Ebooks PDF EpubAdd a comment to The Vatican Cellars
Read EBOOK The Vatican Cellars by André Gide Online free

Download PDF: the-vatican-cellars.pdf The Vatican Cellars PDF