Read Bông hồng vàng và bình minh mưa by Konstantin Paustovsky Free Online


Ebook Bông hồng vàng và bình minh mưa by Konstantin Paustovsky read! Book Title: Bông hồng vàng và bình minh mưa
Date of issue: 2003
ISBN: No data
ISBN 13: No data
The author of the book: Konstantin Paustovsky
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 714 KB
Edition: NXB Văn học

Read full description of the books Bông hồng vàng và bình minh mưa:

"Bông hồng vàng của Samet! Đối với tôi có phần nào là hình tượng tương lai của hoạt động sáng tạo của chúng ta. Thật là lạ lùng khi chẳng có ai chịu bỏ sức lao động của mình ra nghiên cứu xem từ những hạt bụi quý ấy đã phát sinh ra nguồn văn học sinh động như thế nào. Nhưng cũng giống như bông hồng vàng của người thợ hốt rác già kia làm ra là để cho Xuyzan được hạnh phúc, sáng tác của chúng ta là để cho cái đẹp của trái đất, cho lời kêu gọi đấu tranh vì hạnh phúc, vì niềm vui và tự do, cho cái cao rộng của tâm hồn và sức mạnh của trí tuệ chiến thắng bóng tối cho chúng ta rực rỡ như một mặt trời không bao giờ tắt."

Read Ebooks by Konstantin PaustovskyRead information about the author

Ebook Bông hồng vàng và bình minh mưa read Online! Konstantin Georgiyevich Paustovsky was a Russian Soviet writer nominated for the Nobel Prize for literature in 1965.

--------

Константин Георгиевич Паустовский
Родился в Москве. Учился в Киевском Университете (три курса). В 1914 окончил Московский университет. Во время Первой мировой войны был санитаром, матросом, репортером и редактором фронтовой газеты.

Начал печататься в 1912 году. Из творческого наследия Паустовского можно выделить повести "Кара-Бугаз" (1932), "Колхида" (1934), "Мещерская сторона" (1939).

В 1935 году написал сценарий фильма "Кара-Бугаз" по своей одноименной повести.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Bông hồng vàng và bình minh mưa
Read EBOOK Bông hồng vàng và bình minh mưa by Konstantin Paustovsky Online free

Download PDF: bng-hng-vng-v-bnh-minh-ma.pdf Bông hồng vàng và bình minh mưa PDF