Read Marriage and Morals by Bertrand Russell Free Online


Ebook Marriage and Morals by Bertrand Russell read! Book Title: Marriage and Morals
Date of issue: August 1st 1985
ISBN: 0415079179
ISBN 13: 9780415079174
The author of the book: Bertrand Russell
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 15.65 MB
Edition: Routledge

Read full description of the books Marriage and Morals:

دوستانِ گرانقدر، این کتاب از 178 صفحه و 21 فصل تشکیل شده است... به برخی از مطالبِ این کتاب در زیر اشاره میکنم و سپس در موردِ « زناشویی» و « رفتار با جنس زن» چند خطی مینویسم. چون این موضوع، بسیار مهم میباشد و دارایِ اهمیت است... سپاسگزارم که این متن را میخوانید... درود بر « برتراند راسل» و یادش گرامی باد
دوستانِ عزیز، مهمترین مسائلی که « راسل» در این کتاب به آنها پرداخته، عبارتند از: زناشویی... فحشاء... عشق در روابطِ زناشویی...خانواده و دولت... آزادی زنان... خانواده هایِ امروزی... ارزش های انسانی و اخلاقی... طلاق... جوامع مادرسالاری... جوامعِ پدر سالاری... و همچنین ریاضت و گناه در روابط
-------------------------------------------------------------------------------
با پیروزی مسیحیت و غلبۀ اقوامِ وحشی روابطِ مرد و زن به چنان خشونتی گرائید که در جهانِ باستان سابقه نداشت، جهانِ باستان هرچه بود، نسبت به زن و انسانیت بی رحم و جانور خوی نبود ... دیگر زنان در زندگی زناشویی حقی نداشتند و جنبۀ جنسیِ زندگی از قوّتِ اهمیت انداخته شده بود... اسقف ها آشکارا با دخترانِ خویش رابطه و سکس داشتند... با اینکه اندیشمندان و فلاسفۀ بزرگ بی بند و باری در زندگیِ زناشویی را اشتباه میدانستند و با آن مخالفت داشتند، اما روحانیان همچنان به برقراریِ روابطِ نامشروع با زنان ادامه میدادند و به زن نگاهِ ابزاری داشته و زنان را بی اخلاق و ناپاک و نفرین شده میدانستند... به عنوانِ مثال هانری سوم « اسقف لیتر» 65 کودکِ نامشروع داشت... خردمندان و اندیشمندان برایِ دفاع از « وفاداری نسبت به همسر» این روابط را غیر قانونی میدانستند و « دو زن گیری» و « چند زن گیری» را نادرست میدانستند، اما کماکان «دیرها» دستِ کمی از فاحشه خانه ها ندارد و تعدادِ بیشماری نوزادان که در چهار دیواریِ این دیرها به قتل میرسند و شیوعِ «زنا» در میانِ متولیانِ مسیحی و یهودی و مسلمان افزایش یافته و اعراب و مسلمین ارزشِ زندگیِ زناشویی را با «تعدد در ازدواج» از بین برده اند. و تجاوز به زنانِ شوهر دار در میانِ دشمنانِ خود، را درست میدانند، در صورتی که اینکار کثیف و غیر انسانی است
دوستانِ بزرگوار، باید قدرِ دختران و زنانِ مهربان و بی آزارِ ایرانی را بیشتر بدانیم... دلم به حالِ دختران و زنانِ سرزمینم « ایران» میسوزد، با کلّی خزعبلات و مهملاتِ به اصطلاح عرفانی و مذهبیِ بی پایه و اساس، دختران و زنانِ معصوم را، دردامِ فریب خود، قربانی کرده اند و میکنند. این موجوداتِ عزیز و دوست داشتی یعنی جنسِ زن ، متأسفانه همواره خود را برایِ یافتنِ مکانی زلال و پر احساس قربانی می کنند... این قشرِ مظلوم، در طولِ تاریخ پی در پی حقوقِ انسانیشان، توسطِ جانورانی به نامِ «مَرد» پایمال شده است
برخی از مردها و شوهران، در زندگی به اندازه ای به جنسِ زن بی اهمیت هستند و از لحاظِ معنوی به اندازه ای به جنسِ زن بی تفاوت هستند که زنِ درمانده و بیچاره مجبور میشود که به «عیشِ پنهانی» دل ببندد... این مردها و شوهرانِ بیشعور، کتابِ اخلاق را به خاکستر نشانده اند
جالب است که همین موجوداتی که نامِ خود را «مَرد» نهاده اند، مدام لفظِ فاحشه را برایِ « جنسِ زن» بکار میبرند، در صورتیکه فاحشهٔ حقیقی مردی است که، در زندگیِ خود، از رابطهٔ جنسی با خر و بزغاله ها و بزمچه ها نیز حذر نمیکند، اما تصمیم دارد، فقط با دختری «باکره» ازدواج کند!! دقت کنید، هزار کثافت کاری کرده اند، ولی فقط «باکره» میخواهند
این مردهایِ نادان، کرویّتِ بیضه هایشان را، با کرویّتِ مغزشان، اشتباه گرفته اند... این نوع مردها کاری کرده اند که من به عنوانِ یک « مرد» شرمسار هستم
عزیزان و دوستانِ خردگرا، در این سرزمین، دختران و پسرانش، هیچ زمان حماقتِ خود را باور نمی کنند ، اما وقتی «ازدواج» می کنند، دیگر نمی توانند حماقتِ خود را پنهان کنند، و یکراست می روند سراغِ دادگستری تا غرامتِ حماقتشان را پرداخت کنند... عزیزانم، در این سرزمین در ازایِ هر هزار نفر درس خوانده ، فقط یک نفر وجود دارد که میتواند درس بدهد. چرا که در مراکزِ آموزشی و دانشگاه هایِ این سرزمین هرآنچه که ارزشِ دانستن ندارد، تعلیم داده میشود، تا ارزش هایِ انسانی را فریب دهند.... بله، متأسفانه در این سرزمین، «مدرّس» پیدا نمی شود، اما تا دلتان بخواهد، «مُقدس » وجود دارد
منزلتِ زن ، به «سکس» او نیست، عزیزانِ من، جایگاهِ خلقتِ من و شما در رَحِم و زهدانِ همین جنسِ لطیف است... آنان که زن را، ابزارِ « سکس» می دانند، گورِ منزلتِ انسانیِ خود، و نسلِ خود را از پیش کنده اند... ای کاش می شد، شعورِ بعضی از این مردها را نیز، به مانندِ درختان و گیاهان، با کودِ حیوانی و انسانی تقویت کرد و بپرورانیم، تا شاید، شاخه هایشان ، به رویشِ بارِ میوه ای فهیم گردد

امیدوارم نوشتنِ این مطالب، برایِ شما عزیزان، مفید بوده باشه
«پیروز باشید و ایرانی»

Read Ebooks by Bertrand RussellRead information about the author

Ebook Marriage and Morals read Online! Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell, OM, FRS, was a Welsh philosopher, historian, logician, mathematician, advocate for social reform, pacifist, and prominent rationalist. Although he was usually regarded as English, as he spent the majority of his life in England, he was born in Wales, where he also died.

He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1950 "in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought."
Ebooks PDF EpubAdd a comment to Marriage and Morals
Read EBOOK Marriage and Morals by Bertrand Russell Online free

Download PDF: marriage-and-morals.pdf Marriage and Morals PDF