Read Вълшебният кораб by Robin Hobb Free Online


Ebook Вълшебният кораб by Robin Hobb read! Book Title: Вълшебният кораб
Date of issue: January 2015
ISBN: No data
ISBN 13: No data
The author of the book: Robin Hobb
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 5.50 MB
Edition: MBG Books

Read full description of the books Вълшебният кораб:

Преданията разказват, че три последователни поколения от един и същи род трябва да намерят смъртта си върху палубата на своя кораб, за да му придадат живот. Сериозна, но и безценна инвестиция, която семействата на Търговците са склонни да заплащат дори с кръвта на собствените си близки.
Ефрън Вестрит е патриархът на един от тези родове. Единствено неговата смърт е необходима за събуждането на Вивачия - семейния жив кораб. Ала тази смърт заплашва да настъпи преждевременно, в момент, когато никой от близките не е готов на свой ред да поеме олюляващата се тежест. Неговата дъщеря е прекалено млада. Неговият зет е прекалено деспотичен и не познава традициите. Неговата съпруга се оказва принудена да пожертва една от дъщерите им за доброто на рода. Вълшебният кораб, целящ да сплотява, ще се превърне в повод за горчиво разединение.
Тези трудности са само отражение на заобикалящото ги време, в което прииждащите спекуланти със съвсем чужд морал погубват границите на света им. Тези прекупвачи не се свенят да превозват роби, да потъпкват вековни обичаи и да разграбват земите, които някогашните заселници на Прокълнатите брегове са отвоювали с неистови усилия от пустошта.
Изглежда разбираемо, дори обичайно, че сред подобни мътни времена морското разбойничество ще започне да процъфтява. Ала амбицията на един от тези пиратски капитани определено е необичайна. Амбиция, надхвърляна единствено от неговия късмет...

Read Ebooks by Robin HobbRead information about the author

Ebook Вълшебният кораб read Online! ** I am shocked to find that some people think a 2 star 'I liked it' rating is a bad rating. What? I liked it. I LIKED it! That means I read the whole thing, to the last page, in spite of my life raining comets on me. It's a good book that survives the reading process with me. If a book is so-so, it ends up under the bed somewhere, or maybe under a stinky judo bag in the back of the van. So a 2 star from me means,yes, I liked the book, and I'd loan it to a friend and it went everywhere in my jacket pocket or purse until I finished it. A 3 star means that I've ignored friends to finish it and my sink is full of dirty dishes. A 4 star means I'm probably in trouble with my editor for missing a deadline because I was reading this book. But I want you to know . . . I don't finish books I don't like. There's too many good ones out there waiting to be found.


Robin Hobb is the author of three well-received fantasy trilogies: The Farseer Trilogy (Assassin’s Apprentice, Royal Assassin, and Assassin’s Quest), The Liveship Traders Trilogy (Ship of Magic, Mad Ship and Ship of Destiny) and the Tawny Man Trilogy (Fool’s Errand, Golden Fool, and Fool’s Fate) Her current work in progress is entitled Shaman’s Crossing. Robin Hobb lives and works in Tacoma, Washington, and has been a professional writer for over 30 years.

In addition to writing, her interests include gardening, mushrooming, and beachcombing. She and her husband Fred have three grown children and one teenager, and three grand-children.

She also writes as Megan Lindholm, and works under that name have been finalists for the Hugo award, the Nebula Award, and the Endeavor award. She has twice won an Isaac Asimov’s Science Fiction Readers’ Award.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Вълшебният кораб
Read EBOOK Вълшебният кораб by Robin Hobb Online free

Download PDF: vlshebniyat-korab.pdf Вълшебният кораб PDF